ކަވާ (ޙިޖާމާ)

ޙައިޟު ނުވަތަ ނިފާސް ކަމުގެ ދުވަސްވަރުގައި ޙިޖާމާ ޖެހިދާނެތޯ؟ ޙައިޟު ނިފާސް ކަމުގެ ދުވަސްވަރުގައި ޙިޖާމާ ޖެހުން މަނާ ކުރާނެ ޝަރްޢީ ދަލީލެއް ނެތެވެ. ބައެއް ބޭފުޅުން ޙައިޟު ނިފާސް ދުވަސް ވަރުގައި ޙިޖާމާ ނުޖެހުމަށް ދައްކަވާ ޙުއްޖަތަކީ ޙިޖާމާ ޖެހުމުންވެސް ނިކުންނަނީ ފާސިދު […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޙިޖާމާ ޖެހުމަށް ތަނެއް ހުޅުވުމާއި ޙިޖާމާ ޖެހުމަށް އުޖޫރަ ނެގުމުގެ ޙުކުމް ސުވާލު: ޙިޖާމާ ޖެހުމަށް ތަނެއް (ކްލިނިކް ފަދަ) ހުޅުވުމާއި، ޙިޖާމާ ޖެހުމަށް މީސްތަކުން އަތުން އުޖޫރަ ނެގުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯއެވެ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ރޯދައަށް ހުރެ ޙިޖާމާ (ކަވާ) ޖެހުމުގެ ޙުކުމް މި މައްސަލާގައި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އިޚްތިލާފު އުފެދިފައިވެއެވެ. ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ކަމުގައިވާ އިމާމް އަބޫޙަނީފާ، ޝާފިޢީ އަދި މާލިކްގެ ރައުޔަކީ ޙިޖާމާ ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ރޯދަ ނުގެއްލުމެވެ. ދަލީލަކީ އިބްނު ޢައްބާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޙިޖާމާއަށް ފަހު ނުވަތަ ޙިޖާމާގެ ކުރިން ވުޟޫކުރުމާއި ހިނައިގަތުމުގެ ޙުކުމް ޙިޖާމާ ޖެހުމުގެ ކުރިން ވުޟޫ ކުރުން: ޙިޖާމާ ޖެހުމުގެ ކުރިން ވުޟޫ ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަކަށްވެސް ނަބަވީ އިރްޝާދެއް އައިސްފައި ނުވެއެވެ. ވީމާ، ކޮންމެހެން ޙިޖާމާ ޖަހާތީވެ ވުޟޫ ކުރުމެއް ނެތެވެ. ދެން އޮތީ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ކަވާޖެހުމުގެ ބައެއް ފައިދާ ހަށިގަނޑަށް ކުރާ ގޮތް 1 ކަވާޖެހުމަކީ ސިއްޙަތަށް ވަރަށް ފައިދާހުރި ކަމެކެވެ. މިކަން ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ވަނީ މިއުންމަތަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު ވަނީ ކަވާ ޖައްސަވާ ޢަމަލީގޮތުން އެކަން ކުރާނެގޮތް ދަސްކޮށްދެއްވާފައެވެ. ހުޅަނގުގެ ބޭސްވެރީންނާއި ފަހުގެ ސައިންސްވެރިންވެސް ކަވާޖެހުމުގައި ހުރި ފައިދާތަކަށް އިއުތިރާފުވެއެވެ. ކަވާޖެހުމަކީ މާބޮޑު […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ނަބަވީ ބޭސްވެރިކަމުގެތެރެއިން – ޙިޖާމާ 2 މިއީ ދިއިސްލާމް.ކޮމް ގައި މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ وَلَدِ آدَمَ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ނަބަވީ ބޭސްވެރިކަމުގެތެރެއިން – ޙިޖާމާ 1 މިއީ ދިއިސްލާމް.ކޮމް ގައި މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ وَلَدِ آدَمَ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ