އެމީހެއްގެ އެސްފީނާ އެހެން މީހަކަށް ޖެހިދާނެކަމަށް ބިރުގަންނަމީހާ ކަންތައްކުރަންޖެހޭ ގޮތް.

رَسُولُ الله صَلّي الله عَلَيْهِ  وَسَلّمَ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

“ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކަށް އޭނާގެ އަޚާގެ ކިބައިން ނުވަތަ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުން ނުވަތަ އަމިއްލަ މުދަލުން އުފާކުރަނިވި ކަމެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެކަމުގައި ބަރަކާތްލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރާށެވެ. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެސްފީނާއަކީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ޖެހޭ އެއްޗެކެވެ.”

Close Ad X
(رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني )

ޙިޔާލުފާޅުކުރައްވާ

0 ކޮމެންޓު