އެސްފީނާ ޖެހިފައިތޯ

އެސްފީނާ ޖެހިފައި ހުރިތޯ އަމިއްލައަށް ބެލުމަށް އެސްފީނާއަކީ ކޮބާ؟ އެސްފީނާއަކީ އަނެކާއާ ދިމާއަށް ބަލާ ބެލުމެއްގެ ސަބަބުން އެ ބެލެވުނު ފަރާތަށް އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބުމެވެ. އެސްފީނާގެ ތަޢުރީފުގައި އިބްނުލް ޤައްޔިމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ” އެސްފީނާއަކީ އެއްޗަކާމެދު ޤަބޫލުވެވޭހިނދު، އެމީހާގެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޖިންނި ބަލި ނުވަތަ ސިޙުރު ޖެހިއްޖެނަމަ އެނގޭނީ ކިހިނެއް؟ ޖިންނި މޮޔަ އަކީ ވާއެއްޗެއްކަން ޤުރުއާނުން ވަރަށް ސާފު ކޮށް އެނގޭ! މިއީ ދޮގު ނުކުރެވޭނެ ﷲ ގެ ބަސްފުޅު. الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ