ޖިންނި އަވަލާފައިތޯ

ޖިންނި ބަލި ނުވަތަ ސިޙުރު ޖެހިއްޖެނަމަ އެނގޭނީ ކިހިނެއް؟ ޖިންނި މޮޔަ އަކީ ވާއެއްޗެއްކަން ޤުރުއާނުން ވަރަށް ސާފު ކޮށް އެނގޭ! މިއީ ދޮގު ނުކުރެވޭނެ ﷲ ގެ ބަސްފުޅު. الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ