ފަތުވާ / ސުވާލާއި ޖަވާބު

ކޮންމެ ސިޙުރުވެރިއަކީ ކާފިރެއްކަމުގައި ބެލޭނެތޯއެވެ؟ ސުވާލު: ކޮންމެ ސިޙުރުވެރިއަކީ ކާފިރެއްކަމުގައި ބެލޭނެތޯއެވެ؟ ޖަވާބު: ސިހުރުވެރިންނަކީ ޝައިޠާނުންގެ ބޭނުން ހިފައި ޖިންނީން އެދޭ ކަންތައްތައް ކޮށްގެން އެތަކެއްޗަށް ކުއްތަންވާ ބައެކެވެ. އެއީ ﷲ ފިޔަވައި އެތަކެއްޗަށް ޤުރްބާންކޮށްގެންނެވެ. އަދި ﷲ އާއެކުގައި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ހަލާލް (ހުއްދަ) މިންވަރުގެ ފަންޑިތަ ހުރޭތޯ؟ އެގިފައިވާ ގޮތުގައި ފަންޑިތަ ހާހޫރު، ސިހުރު، ދުނިދަޑި، ރަމަލު ޖެހުމަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ (ސ.އ.ވ.)ދީނަށް ގޮވާއެއްވިފަހުން ހަވާމް ވެގެން ދިޔަ ކަމެއް! ސުވާލު: ހަލާލް (ހުއްދަ) މިންވަރުގެ ފަންޑިތަ ހުރޭތޯ؟ އެގިފައިވާ ގޮތުގައި ފަންޑިތަ ހާހޫރު، ސިހުރު، ދުނިދަޑި، ރަމަލު ޖެހުމަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ (ސ.އ.ވ.)ދީނަށް ގޮވާއެއްވިފަހުން ހަވާމް ވެގެން ދިޔަ ކަމެއް! ޖަވާބު: الحمد لله، […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ