ޖިންނި

ދެމަފިރިންގެ ދާނުގައި އޮތް ޖިންނި ހަރުފަ (ޙަޤީޤީ ހާދިސާ) …..”އަބުއްސާއިބު ވިދާޅުވިއެވެ. އަހަރެން އަބޫ ސަޢީދުލް ޚުދްރީގެ އަރިހަށް، އެކަލޭގެފާނުގެ ގެކޮޅަށް ދިޔައިމެވެ. އަދި (އަބުއްސާއިބު) ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަހަރެންނަށް ފެނުނީ އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރައްވަން ހުންނަވަނިކޮށެވެ. ދެން އަހަރެން އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުފުޅުން އަވަދިވެވަޑައިގަންނަވަންދެން އިންތިޒާރުގައި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އޭ ލޮބުވެތި ރާޤީންނެވެ. ރުޤްޔާ ކުރުމުގައި ޖިންނީންގެ ވާގި ނުހޯދާށެވެ.     އޭ ލޮބުވެތި ރާޤީންނެވެ. ތިޔައެންމެހާ އަޚުން ރުޤްޔާ ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ކުރައްވާމިންނެތް މަސައްކަތްތަކަށް މީސްތަކުން ދަނީ ޝުކުރު އަދާކުރަމުންނެވެ. އަދި ޝަރުޢީ ރުޤްޔާކުރާ ރާޤީންނަކީ ﷲގެ އިޛުނަފުޅާއި ލައިގެން އަޖުރު ލިބިގެންވާ ބައެކެވެ. […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ތިބާގެ އެންމެ ބޮޑު ދުޝްމަނުގެ ވަނަވަރު ޝައިޠާނާއަކީ އަހަރަމެންނަށް ފާޅުވެގެންވާ ޢަދުއްވެކެވެ. އެއީ އިންސާނުން މަގުފުރައްދާނެ ކަމަށް ﷲ އަށް އަހުދުކަށަވަރު ހިފައިގެން ހުރި ޖައްބާރެކެވެ. ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އިރު އޮއްސެންވާއިރަށް ކުޑަކުދިން ގެއަށް ވައްދައި ދޮރުތައް ލެއްޕުން ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: އިހުޒަމާނުއްސުރެ މީހުން ކުރަމުން […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޖިންނީން އިންސާނުންނަށް ގޯނާކުރަނީ ކީއްވެ ؟ އިންސާނުންނަށް ޖިންނީން ގޯނާކުރަނީ ގިނަފަހަރަށް އިންސާނުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. ޖިންނީންނަށް ﷲ ސުބުޙާނަހޫވަތަޢާލާ ވަނީ ސިފަބަދަލުވުމުގެ ބާރުދެއްވާފައެވެ. އަދި އެސޮރުމެން މިފަދަ ބާރެއްގެ ބޭނުން ހިފާފައިވާ ވަގުތު އިންސާނާއަށް ކުރެވޭ ކުޑަކުޑަ ކަމަކުންވެސް އެސޮރުމެން […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އިންސާނުންގެ ކުރިމަތީ ޖިންނީންގެ ޤަދަރު ! ޖިންނީންނަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އޭގެ އަސްލު އުފެދުމަކީ އަލިފާންކަމުގައި ލައްވައި އިންސާނުންނަށްވުރެ ކުރީން މިބިމުގައި ﷲ އަށް އަޅުކަންކޮށް އުޅުނު އަދި ޤިޔާމަތަށް ދާންނެންވެސް ދުނިޔޭގައި އުޅޭނެ ގޮތުގައި ލައްވާފައިވާ މަޚުލޫޤެކެވެ. ﷲ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އިންސާނުން ޖިންނީން ދެކެ ބިރުގަންނަނީ ކީއްވެ ؟ ޒަމާނުއްސުރެ ޖިންނިއޭ ބުނެފިނަމަ ދެން އެގަންނަ ބިރެކެވެ. ޖިންނިއޭ ބުނުމުން ބިރުން ފިތްކެނޑި އެއީ މާބާރުގަދަ އަދި ތިމާ ފުނޑުފުނޑުކޮށް ނައްތާލެވޭވަރު އެއްޗެއްކަމުގެ އިޙްސާސްވެ އެންމެހާ ބިރުވެރިކަން ސިފަވެގެންދެއެވެ. ނިދަން އުނދަގޫވެ ސިއްސަސިއްސައިގެން ގޮސް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޖިންނިއަކާއި އިންސާނަކާއި އެކުވެގެން ދަރިޔަކު ލިބިދާނެތަ؟ ސުވާލު: މި ޒަމާނުގައި ޖިންނިޔާކާ އިންސިޔަކާ ދެމީހުންނަށް ދަރިޔަކު ލިބިދާނެތޯ؟ ލިބޭނެ ނަމަ އެކުއްޖާ ވާނީ އިންސި އަކަށްތޯ ނުވަތަ ޖިންނި އަކަށްތޯ؟ ތަފްސީލް އެއް ދެއްވިއްޔާ ރަނގަޅެވެ. ޖަވާބު: އައްޝެއިޚް އާދަމް ޝަމީމް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޖިންނީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ފިރިހެނުންގެ ބަލިތަކާއި އޭގެ ފަރުވާ! ބަލިތަކާއި ޝިފާގެވެރި ﷲ އަށް ޙަމްދުކުރަމެވެ. އަދި އެކަލާންގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. ޖިންނީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ އަންހެނުންގެ ބަލިތަކުގެ އިތުރުން […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޖިންނީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ އަންހެނުންގެ ބަލިތަކާއި އޭގެ ފަރުވާ! ބަލިތަކާއި ޝިފާގެވެރި ﷲ އަށް ޙަމްދުކުރަމެވެ. އަދި އެކަލާންގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. ޖިންނި ޝައިޠާނުންގެ ސަބަބުން ތަފާތު ބަލިތައް ތަފާތު […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ