ޙާދިސާ

ދެމަފިރިންގެ ދާނުގައި އޮތް ޖިންނި ހަރުފަ (ޙަޤީޤީ ހާދިސާ) …..”އަބުއްސާއިބު ވިދާޅުވިއެވެ. އަހަރެން އަބޫ ސަޢީދުލް ޚުދްރީގެ އަރިހަށް، އެކަލޭގެފާނުގެ ގެކޮޅަށް ދިޔައިމެވެ. އަދި (އަބުއްސާއިބު) ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަހަރެންނަށް ފެނުނީ އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރައްވަން ހުންނަވަނިކޮށެވެ. ދެން އަހަރެން އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުފުޅުން އަވަދިވެވަޑައިގަންނަވަންދެން އިންތިޒާރުގައި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ފާޙިޝް ކަންތަކުގައި އުޅެނިކޮށް ހިތާވި ޖިންނި އަތޮޅު ސްކޫލުން ކިޔެވުން ނިންމުމަށް ފަހު، ހަޔަރ ސްޓަޑީޒް ހެދުމަށް މާލެ އައިސް އެއް އެޕާރޓްމެންޓެއްގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ 3 އަންހެން ކުދީންނެވެ. އެއީ ޝަޒޫއާއި، މަރީ އަދި ހާރިސާއެވެ. މިތަނުން ޝަޒޫ ކިޔެވުމަށް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ