ފޮތް

ރުޤްޔާ ޝަރުޢިއްޔާއާއި އޭގެ ވަޞީލަތްތަކަކީ ތައުޤީފީ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އިޖްތިހާދީ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ (ފޮތް) الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: ރުޤްޔާގެ ފަންނަކީ އަޅުގަޑުމެން ދިވެހިންގެ ތެރެއަށް ވަރަށް ފަހުން ތަޢާރަފްވީ ފަންނެކެވެ. އެހެންކަމުން، އެކަމުގެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޖިންނި މޮޔަވުމަކީ ޙަޤީޤަތެއް (ފޮތް) “ޖިންނި މޮޔަވުމަކީ ޙަޤީޤަތެއް” މިފޮތަކީ އައްޝެއިޚް ޢަބްދުﷲ ބިން މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ދަރުމަ މަޖައްލާއަށް ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުންތައް އެކުލަވާލައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮތެކެވެ. މިފޮތަކީ ޖިންނި މޮޔަވުމުގެ ޙަޤީޤަތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ފޮތެކެވެ. ޖިންނި މޮޔަވުމަކީ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ލުއިފޮތް 1 (ރުޤްޔާ ޝަރުޢިއްޔާ ނުވަތަ ހުއްދަ ފަންޑިތަ) “މައިތިރި” “މައިތިރި” ލުއިފޮތުގެ މިއީ ފުރަތަމަ ލުއިފޮތެވެ. މިލުއިފޮތް ނެރުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. ﷲ އެހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް ހެޔޮ ޖަޒާދެއްވާށިއެވެ. މި ލުއިފޮތުގެ މައުލޫއަކީ : ރުޤްޔާ ޝަރުޢިއްޔާ ނުވަތަ ހުއްދަ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ އަލީގައި ރުޤްޔާކުރުން (ފޮތް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ) “ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ އަލީގައި ރުޤްޔާކުރުން” މި ފޮތަކީ ރުޤްޔާކުރަން ދަސްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ރުޤްޔާ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް މުހިއްމު ފޮތެކެވެ. ޖިންނި ބައްޔާއި، ސިޙުރު، އެސްފީނާ އަދި ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާކުރާނެގޮތް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ