ޢަލީ އާސިރުގެ ލިޔުންތައް

ކެވިފައި ހުންނަ ސިހުރަށް ފަރުވާކުރާނެ ގޮތް ސިޙުރު ގެ ވާހަކަ އިންސާނުންނަށް އިންޒާރުކުރެއްވި ﷲ ޞުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެ. އަދި އެކަމަށް އޮތް ފަރުވާ ބަޔާންކޮށްދެއްވި މާތް ނަބިއްޔާއަށް ޞަލަވާތާ ސަލާމްހުއްޓެވެ. އެއަށްފަހު ދަންނައެވެ! ސިޙުރު ހެދުމުގައި ސިހުރުވެރރީން ތަފާތު ގިނަ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ތިބާގެ އެންމެ ބޮޑު ދުޝްމަނުގެ ވަނަވަރު ޝައިޠާނާއަކީ އަހަރަމެންނަށް ފާޅުވެގެންވާ ޢަދުއްވެކެވެ. އެއީ އިންސާނުން މަގުފުރައްދާނެ ކަމަށް ﷲ އަށް އަހުދުކަށަވަރު ހިފައިގެން ހުރި ޖައްބާރެކެވެ. ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ސިހުރު ހުރިތަން ހުވަފެނުގައި ފެނުމަށް އެދި ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދު މިވަނީ ސިހުރުގެ ހާއްޔަކަށް ބަދަލުވެފައި ކަމުގައި ދެންނެވުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެމީހަކު ހިތް އެދޭ ކަމެއް، ހަމަ ނުވާ ކޮންމެ ހިނދަކު އެނބުރިގަންނަނީ ކޮންމެވެސް ސިހުރުވެރިއެއްގެ ކައިރިއަށެވެ. އެމީހުން ކިބައިން އެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޤުރުއާނުން ފަރުވާ ކުރާނީ ކިހިނެއް؟ ސުވާލު: އަޅުގަނޑަކީ މައިބަދައިގެ މައްސަލަ ހުންނަ މީހަކަށް ވާތީ އެކިމަށް ސިފާ އެދި ޤުރުއާނުން ކިޔަވަން އެންމެ ރަނގަޅު އާޔަތަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ދިވެހިންގެ އަޤީދާ އާއި ސިޙުރު ބާޠިލް ކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސިހުރު ހެދުން މިވަނީ އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ޢާއްމުވެފައެވެ. އަދި މިކަމަށް ފަރުވާ ކުރުމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޮތްގޮތް ދޫކޮށް ޙަރާމް ގޮތްގޮތަށް ފަރުވާކުރަމުން އަންނަ މީހުންވެސް މަދު ނޫންކަން ފާހަނގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. އެހެން […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ