ލޯޑްވަނީ...
 ފުރަތަމަ ސަފްހާ  >  ތަސްވީރު ފޮށި

ތަސްވީރު ފޮށި


ސިޙުރު ތަސްވީރު:
މިއީ މީހުން ސިޙުރު ހެދުމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ ސިޙުރުތަކެވެ. މީގެތެރޭގައި ގިނައިން ހިމެނެނީ ރާއްޖެއިން ފެނިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ.

ZooEffect WordPress plugin


1 ޚިޔާލު

  1. nujehun says:

    dhen mi baathil kuran hadhaa goiivess kiyaadheefaanantho article eiiga..sihru ganduthah baathil kuraane goii…..

       32 މީހުނަށް މި ޚިޔާލު ކަމުދޭ!

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް ޝާޢިއު ނުކުރާނެއެވެ. ކޮންމެހެން ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ބައިތަކުގައި * ޖަހާފައި