ލޯޑްވަނީ...
 ފުރަތަމަ ސަފްހާ  >  ތަސްވީރު ފޮށި

ތަސްވީރު ފޮށި


ސިޙުރު ތަސްވީރު:
މިއީ މީހުން ސިޙުރު ހެދުމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ ސިޙުރުތަކެވެ. މީގެތެރޭގައި ގިނައިން ހިމެނެނީ ރާއްޖެއިން ފެނިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ.

ZooEffect WordPress plugin


1 ޚިޔާލު

  1. nujehun says:

    dhen mi baathil kuran hadhaa goiivess kiyaadheefaanantho article eiiga..sihru ganduthah baathil kuraane goii…..

       33 މީހުނަށް މި ޚިޔާލު ކަމުދޭ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>