ގެއްލިފައިވާ އެއްޗެއް ހޯދުމަށް…

އެއްޗެއް ގެއްލިގެން އުޅޭ މީހާ ކިޔުމަށް އިބްނު އަބީޝައިބާ އެކަލޭގެފާނުގެ އަލްމުޞައްނަފްގައި އަދި އައްޠަބަރާނީ އިބްނު ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާ ކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގެ މާނާގައި ވެއެވެ. “އެމީހެއްގެ އެއްޗެއް ގެއްލިއްޖެ މީހާ ވުޟޫކޮށް ދެރަކްޢަތް ނަމާދެއް ކުރާށެވެ. އަދި އައްތަޙިއްޔާތަށް ފަހުގައި ކިޔާށެވެ.

“بِسْمِ اللهِ يَا هَادِيَ الضَّلَالِ وَرَادَّ الضَّالَّةِ اُرْدُدْ عَلَيَّ ضَالَّتِيْ بِعِزَّتِكَ وَسُلْطَانِكَ فَإِنَّهَا مِنْ عَطَائِكَ وَفَضْلِكَ”

Close Ad X

މާނައަކީ: “ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުން ފަށަމެވެ. މަގުގެއްލިފައިވާ މީހުންނަށް ހިދާޔަތް ދައްކަވާ އިލާހެވެ. އަދި ގެއްލިފައިވާ ތަކެތި އަނބުރާ ލިބޭނެ ގޮތް މެދުވެރި ކޮށްދެއްވާ އިލާހެވެ. އިބަ ﷲ ގެ ޢިއްޒަތާއި ގަދަކީރިތި ވަންތަ ކަމާއި އެކު މިއަޅާގެ ގެއްލިފައިވާ ތަކެތި އަނބުރާ ލިބޭނެ ގޮތް މެދުވެރި ކޮށް ދެއްވާފާންދޭވެ. ހަމަކަށަވަރުން، އެތަކެއްޗަކީ އިބަ ﷲ ގެ ދީލަތިވަންތަ ދެއްވުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަކެއްޗެވެ.”

އިމާމް އަލްޙާކިމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މި ޙަދީޘްގެ ރާވީންނަކީ މަދަނީ (މަދީނާ) ގެ އިތުބާރު ހިފޭ ބޭފުޅުންނެވެ. އެއިން އެއްވެސް ބޭފުޅަކާއި މެދުގައި ޖަރަޙައިގެ ބަހެއް އައިސްފައި ނުވެއެވެ. والله أعلم.

Short introduction about Dhua: Dhua to find Lost Items.
When someone lost his/her property, one should make wudu and pray two rakath. And recite this dua after attahiyat (thashhud).
Meaning of the above Dhua: “O Allah, the One who returns the lost, by Your power and awe return what I have lost, for surely I have received it as Your gift and favour (boon)”.
– This dua is narrated by, At-Tabarani from Ibn Umar (R.A) – also in “Musannaf, Ibn Abi Shaiba”.

ލިޔުން އެއްކޮށް (ޕީ.ޑީ.އެފް) ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ:

ޑައުންލޯޑްކުރައްވާ (PDF, Unknown)

ޙިޔާލުފާޅުކުރައްވާ

0 ކޮމެންޓު