އުޑުމަތި ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ކުރާ ދުޢާ

“اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ”

މާނައީ: “އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންގެ ވަށައިގެންވާ ތަންތަނަށް ވެއްސަވާނދޭވެ! އަދި އަޅަމެންގެ މައްޗަށް (މިހާރު) ނުވެއްސަވާނދޭވެ! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އުސްބިންތަކަށާއި، ފަރުބަދަތަކަށާއި، ވާދީތަކުގެ މެދުގައިވާ އަޑިގުޑަން ތަންތަނަށާއި އަދި ގަސްފަޅާ ތަންތަނަށް ވެއްސަވާނދޭވެ!

Close Ad X
މަސްދަރު: ޙިސްނުލް މުސްލިމް ، رواه البخاري

ޙިޔާލުފާޅުކުރައްވާ

0 ކޮމެންޓު