ރެންޑަމް

ގެއިން ނިކުންނައިރު ކުރާ ޒިކުރު
1 ” بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ” މާނައީ: ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން ނިކުންނަމެވެ. އަހުރެންގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ﷲއާ ޙަވާލުކޮށްފީމެވެ. އަދި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަރުވާ

ކެވިފައި ހުންނަ ސިހުރަށް ފަރުވާކުރާނެ ގޮތް
ސިޙުރު ގެ ވާހަކަ އިންސާނުންނަށް އިންޒާރުކުރެއްވި ﷲ ޞުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެ. އަދި އެކަމަށް އޮތް ފަރުވާ ބަޔާންކޮށްދެއްވި މާތް ނަބިއްޔާއަށް ޞަލަވާތާ ސަލާމްހުއްޓެވެ. އެއަށްފަހު ދަންނައެވެ!...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަތުވާ / ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތަށިލިޔުމާއި ތަވީދު އެޅުމާއި ކަރުދާހުގައި ލިޔެ ގިރުވައިގެން ބުއިމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟
ސުވާލު: މެތުރުމާއި ތަވީދު އަދި ޤުރުއާނުގެ ބައެއް އާޔަތް އެއްޗެއްގައި ލިޔެ، އޭގެ ފެން ބުއިން އެއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ؟ ޖަވާބު: ޝެއިޚް އާދަމް ޝަމީމްގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދުޢާ ތަކާއި ޛިކުރު

ގަހުން ނިކުންނަ އެންމެ ފުރަތަމަ މޭވާ ފެންނަ ހިނދު ކިޔާ ދުޢާ
“اَلَّلهـُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صاَعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا” (رواه مسلم) މާނައީ،”...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޑުފޮށި

ފޮޓޯ ފީތާ

ގުޅުއްވާ