ރެންޑަމް

ހަލާލް (ހުއްދަ) މިންވަރުގެ ފަންޑިތަ ހުރޭތޯ؟ އެގިފައިވާ ގޮތުގައި ފަންޑިތަ ހާހޫރު، ސިހުރު، ދުނިދަޑި، ރަމަލު ޖެހުމަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ (ސ.އ.ވ.)ދީނަށް ގޮވާއެއްވިފަހުން ހަވާމް ވެގެން ދިޔަ ކަމެއް!
ސުވާލު: ހަލާލް (ހުއްދަ) މިންވަރުގެ ފަންޑިތަ ހުރޭތޯ؟ އެގިފައިވާ ގޮތުގައި ފަންޑިތަ ހާހޫރު، ސިހުރު، ދުނިދަޑި، ރަމަލު ޖެހުމަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ (ސ.އ.ވ.)ދީނަށް ގޮވާއެއްވިފަހުން ހަވާމް ވެގެން ދިޔަ ކަމެއް! ޖަވާބު: الحمد لله، […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަރުވާ

ބުޠޫންގެ އާޔަތްތައް
މިއީ ބުޠޫންގެ އާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ރުޤްޔާގެ އަހުލުވެރީންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު އާޔަތްތަކެކެވެ. ބަނޑުގެ އެކި އުނދަގޫތަކަށާއި، ސިޙުރު ކާންދީފައި ހުރިނަމަ އެކަމުގެ ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުން މިއާޔަތްތައް ބޭނުންކުރެއެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދުޢާ ތަކާއި ޛިކުރު

ކާން ފެށުމުގެ ކުރިން ބިސްމި ކިޔުމާއި ނިމިގެން ޙަމްދުކުރުން.
އަހަރެމެންނަށް ކާންބޯން ދެއްވާ ރިޒުޤުދެއްވާ ފަރާތަކީ މާތް ﷲ އެވެ. އެހެންކަމުން ކާން ފެށުމާއި ނިމުމުގައިވެސް އެއިލާހު ހަނދުމަކޮށް، ޝުކުރުވެރިވާން ޖެހެއެވެ. މިގޮތުން މިކަން ކުރަންވީ ގޮތް...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޑުފޮށި

ފޮޓޯ ފީތާ

ގުޅުއްވާ