ރެންޑަމް

އާޔާތުލް ޤަހްރު ވަލް ޢިއްޒަ : ސިހުރު ހަދާ ޖިންނީން ބަލިކުރުމަށް
ބައެއް ފަހަރު ސިހުރުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ، އެހެންވެސް ގޮތަކުން ޖިންނި އަޅައިގަންނަ އިރު ޖިންނީންގެ ތެރެއިން ބާރުގަދަ ޢިފްރީތުންނާއި، ޖިންނީންގެ ބޮޑުންނާއި، އަދި ޖިންނީންގެ ތެރެއިންވާ ސިހުރުވެރިން މީހުނާ އަޅައިގަނެ ޙަމަލާދެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަރުވާ

ގެއަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސިހުރު ބާޠިލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ (1 ވަނަ ބައި)
ޙަމްދުހުރީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ އަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަނީ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށެވެ. ސިހުރުވެރިން ސިހުރު ހަދާ އެތައްގޮތެއް ވެއެވެ. އަދި ސިހުރު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަތުވާ / ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތަވީދުލިޔާ މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ޙުކުމް
ބައެއްމީހުން ސިޙްރާއި އެސްފީނާގެ ފަރުވާއެއްގެ ކަމުގައި ދެކިއުޅޭ ‘ތަވީދު‘ ލިޔާ އިމާމެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟ ހުއްދަކަމެއް ނޫންނަމަ އަހަރެމެން ކަންތައްކުރަންޖެހޭނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ދަންނާށެވެ. އަހަރެމެން ދިރިއުޅެނީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދުޢާ ތަކާއި ޛިކުރު

ކައިވެނިކުރާމީހާއާއި ސަވާރީއެއް ގަންނަމީހާ ކިޔާ ދުޢާ
ތިޔަބައި މީހުންކުރެ މީހަކު އަންހެނަކާ ކައިވެނިކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ އަޅު އަންހެނަކު ގެންފިނަމަ ފަހެ މި ފަދައިން ކިޔާށެވެ. “اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ خَيْـرَها، وَخَيْـرَ ما جَبَلْـتَهـا...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޑުފޮށި

ފޮޓޯ ފީތާ

ގުޅުއްވާ