QuranicVerse

އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ އާޔަތްތައް

ލިޔުނީ:   11 ދުވަސް ކުރި.

މިއީ އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ އާޔަތްތަކެވެ. މިއީ ރުޤްޔާގެ ގޮތުގައި އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ ސަބަބުންވާ އެންމެހާ ކަންކަމަށް ވަރަށް ފައިދާކުރަނިވި އާޔަތްތަކެކެވެ. މިގޮތުން އެސްފީނާ ޖެހިފައި ހުރިތޯ ދެނެގަތުމަށާއި، [...]

ތަފްސީލް
ruqya pic

ރުޤްޔާގެ ފައިދާ ބޮޑުކުރުން (1 ވަނަ ބައި)

ލިޔުނީ:   1 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން.

ﷲ ގެ އިޛްނަފުޅާއިއެކު ރުޤްޔާ ކުރާމީހާ އާއި ބަލި މީހާ އެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ފައިދާ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ. އެއީ:
ފަރުވާ އަވަސްވުމަށްޓަކައި ރުޤްޔާކުރާމީހާ [...]

ތަފްސީލް
Methurun add 1

މެތުރުން ޕްރޮގްރާމް 3

ލިޔުނީ:   1 މަސް 9 ދުވަސް ކުރިން.

“މެތުރުން” މި ޕްރޮގްރާމަކީ ސްޕިރިޗުއަލް ހީލަރޒް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ރޭޑިއޯ އެޓޯލް ގުޅިގެން ކޮންމެ އާދިއްތަ ދުވަހެއްގެ ރޭ 9:00 އިން 10:00 އަށް ވަގުތުން [...]

ތަފްސީލް
Methurun add 1

މެތުރުން ޕްރޮގްރާމް 2

ލިޔުނީ:   1 މަސް 27 ދުވަސް ކުރިން.

“މެތުރުން” މި ޕްރޮގްރާމަކީ ސްޕިރިޗުއަލް ހީލަރޒް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ރޭޑިއޯ އެޓޯލް ގުޅިގެން ކޮންމެ އާދިއްތަ ދުވަހެއްގެ ރޭ 9:00 އިން 10:00 އަށް ވަގުތުން [...]

ތަފްސީލް
Methurun add 1

މެތުރުން ޕްރޮގްރާމް 1

ލިޔުނީ:   1 މަސް 28 ދުވަސް ކުރިން.

“މެތުރުން” މި ޕްރޮގްރާމަކީ ސްޕިރިޗުއަލް ހީލަރޒް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ރޭޑިއޯ އެޓޯލް ގުޅިގެން ކޮންމެ އާދިއްތަ ދުވަހެއްގެ ރޭ 9:00 އިން 10:00 އަށް ވަގުތުން [...]

ތަފްސީލް
Hijama_layout

ކަވާޖެހުމުގެ ބައެއް ފައިދާ ހަށިގަނޑަށް ކުރާ ގޮތް 1

ލިޔުނީ:   1 މަސް 29 ދުވަސް ކުރިން.

ކަވާޖެހުމަކީ ސިއްޙަތަށް ވަރަށް ފައިދާހުރި ކަމެކެވެ. މިކަން ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ވަނީ މިއުންމަތަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު ވަނީ ކަވާ ޖައްސަވާ ޢަމަލީގޮތުން އެކަން ކުރާނެގޮތް ދަސްކޮށްދެއްވާފައެވެ. ހުޅަނގުގެ ބޭސްވެރީންނާއި ފަހުގެ ސައިންސްވެރިންވެސް [...]

ތަފްސީލް
ruqya thwqeefee book add

ރުޤްޔާ ޝަރުޢިއްޔާއާއި އޭގެ ވަޞީލަތްތަކަކީ ތައުޤީފީ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އިޖްތިހާދީ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ (ފޮތް)

ލިޔުނީ:   3 މަސް 14 ދުވަސް ކުރިން.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
ރުޤްޔާގެ ފަންނަކީ އަޅުގަޑުމެން ދިވެހިންގެ ތެރެއަށް ވަރަށް ފަހުން [...]

ތަފްސީލް
sick person

ދިރިހުރުމާމެދު މާޔޫސްވެފައިވާ ބަލިމީހާ ކުރަންވީދުޢާ

ލިޔުނީ:   3 މަސް 24 ދުވަސް ކުރިން.

“أللّهُـمَّ اغْفِـرْ لِي وَارْحَمْـنِي وَأَلْحِقْـنِي بِالرَّفِـيقِ الأّعْلـَى”
މާނައީ: “އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާއަށް ރަޙްމަތްލައްވާނދޭވެ! އަދި އެންމެ މަތިވެރި ރަޙްމަތްތެރިޔާއާ (އެބަހީ [...]

ތަފްސީލް

ރުޤްޔާ

ruqya pic

ރުޤްޔާގެ ފައިދާ ބޮޑުކުރުން (1 ވަނަ ބައި)

ލިޔުނީ:

ﷲ ގެ އިޛްނަފުޅާއިއެކު ރުޤްޔާ ކުރާމީހާ އާއި ބަލި މީހާ އެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ފައިދާ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ. އެއީ:
ފަރުވާ އަވަސްވުމަށްޓަކައި ރުޤްޔާކުރާމީހާ [...]

ތަފްސީލް

ފަރުވާ / އާޔަތްތައް

QuranicVerse

އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ އާޔަތްތައް

ލިޔުނީ:

މިއީ އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ އާޔަތްތަކެވެ. މިއީ ރުޤްޔާގެ ގޮތުގައި އެސްފީނާއާއި ޙަސަދައިގެ ސަބަބުންވާ އެންމެހާ ކަންކަމަށް ވަރަށް ފައިދާކުރަނިވި އާޔަތްތަކެކެވެ. މިގޮތުން އެސްފީނާ ޖެހިފައި ހުރިތޯ ދެނެގަތުމަށާއި، [...]

ތަފްސީލް

ސުވާލާއި ޖަވާބު

thaveedh

ތަވީދުލިޔާ މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ޙުކުމް

ލިޔުނީ:

ބައެއްމީހުން ސިޙްރާއި އެސްފީނާގެ ފަރުވާއެއްގެ ކަމުގައި ދެކިއުޅޭ ‘ތަވީދު‘ ލިޔާ އިމާމެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟ ހުއްދަކަމެއް ނޫންނަމަ އަހަރެމެން ކަންތައްކުރަންޖެހޭނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ދަންނާށެވެ. އަހަރެމެން ދިރިއުޅެނީ [...]

ތަފްސީލް

އިމްތިޙާން ކުރުން

Esfeenaa loa

އެސްފީނާ ޖެހިފައި ހުރިތޯ އަމިއްލައަށް ބެލުމަށް

ލިޔުނީ:

އެސްފީނާއަކީ ކޮބާ؟
އެސްފީނާއަކީ އަނެކާއާ ދިމާއަށް ބަލާ ބެލުމެއްގެ ސަބަބުން އެ ބެލެވުނު ފަރާތަށް އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބުމެވެ. އެސްފީނާގެ ތަޢުރީފުގައި އިބްނުލް ޤައްޔިމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ” [...]

ތަފްސީލް