ރެންޑަމް

ހުވަފެނުގެ ޙަޤީޤަތް
މުރާޖަޢާކުރެއްވީ: ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފް ހުވަފެނަކީ ތިމާ އޭގެ ސަބަބުން، ބިރުވެރިކަމެއްގެ ގެރެއަށް ނުވަތަ ފޮނި އުއްމީދުތަކަކާއި ޚިޔާލުތަކެއްގެ ތެރެއަށް ހޭލައްވާލަދޭ ކަމެކެވެ. ފެންނަ ހުވަފެނެއްގެ ސަބަބުން ތިމާގެ އެދުވަސް ބިރުވެރި ނުވަތަ މާޔޫސީ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަރުވާ

އާޔާތުލް ޤަހްރު ވަލް ޢިއްޒަ : ސިހުރު ހަދާ ޖިންނީން ބަލިކުރުމަށް
ބައެއް ފަހަރު ސިހުރުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ، އެހެންވެސް ގޮތަކުން ޖިންނި އަޅައިގަންނަ އިރު ޖިންނީންގެ ތެރެއިން ބާރުގަދަ ޢިފްރީތުންނާއި، ޖިންނީންގެ ބޮޑުންނާއި، އަދި ޖިންނީންގެ ތެރެއިންވާ ސިހުރުވެރިން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަތުވާ / ސުވާލާއި ޖަވާބު

ޙިޖާމާއަށް ފަހު ނުވަތަ ޙިޖާމާގެ ކުރިން ވުޟޫކުރުމާއި ހިނައިގަތުމުގެ ޙުކުމް
ޙިޖާމާ ޖެހުމުގެ ކުރިން ވުޟޫ ކުރުން: ޙިޖާމާ ޖެހުމުގެ ކުރިން ވުޟޫ ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަކަށްވެސް ނަބަވީ އިރްޝާދެއް އައިސްފައި ނުވެއެވެ. ވީމާ، ކޮންމެހެން ޙިޖާމާ ޖަހާތީވެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދުޢާ ތަކާއި ޛިކުރު

ހާގޮވާލާ ހިނދުގަޔާއި ޙިމާރު ގޮވާލާ ހިނދު ކިޔާ ދުޢާ
رَسُولُ الله صَلّي الله عَلَيْهِ  وَسَلّمَ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. “ތިޔަބައިމީހުން ހާ ގޮވައިލާ އަޑުއަހާ ހިނދު ފަހެ ﷲގެ ދަރުމަވަންތަކަމަށް އެދޭށެވެ. އެބަހީ މިފަދައިން ކިޔާށެވެ. “اَلَّلهـُمَّ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޑުފޮށި

ފޮޓޯ ފީތާ

ގުޅުއްވާ