ރެންޑަމް

ރުޤްޔާ ޝަރުޢިއްޔާއާއި އޭގެ ވަޞީލަތްތަކަކީ ތައުޤީފީ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އިޖްތިހާދީ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ (ފޮތް)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: ރުޤްޔާގެ ފަންނަކީ އަޅުގަޑުމެން ދިވެހިންގެ ތެރެއަށް ވަރަށް ފަހުން ތަޢާރަފްވީ ފަންނެކެވެ. އެހެންކަމުން، އެކަމުގެ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަރުވާ

ކައިވެނި ނުކުރެވޭގޮތަށް ހަދާ ސިހުރުގެ ފަރުވާ
ކައިވެންޏަކީ ތިމާގެ ޙަޤީޤީ ދުނިޔަވީ ޙަޔާތެވެ. އެކަން ކޮށްފިމީހާ އެފުރިހަމަކުރީ ދީނުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައެވެ. ދިރިއުޅުން އާރާސްތު,ކޮށް ރަނގަޅު މުޖުތަމަޢެއް ހެޔޮގޮތުގައި އާލާކުރެވެނީ ކައިވެނީގެ ގުޅުމަކުންނެވެ. ތިމާގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަތުވާ / ސުވާލާއި ޖަވާބު

ކިޔަވާފައި ހުންނަ ފެން ފާޚާނާގައި ހުރެގެން އެޅުމުގެ ޙުކުމް
މިމައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޞާލިޙް ބިން ޢަބްދިލް ޢަޒީޒް އާލުއްޝައިޚް އާއި ސުވާލު ކުރެވުނެވެ. ފާޚާނާގައި ހުރެގެން ޒަމްޒަމް ފެނުން ނުވަތަ ކިޔަވާފައި ހުންނަ ފެނުން ފެންވެރުމަކީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދުޢާ ތަކާއި ޛިކުރު

ދަރިޔަކުލިބޭމީހާއަށް ކިޔަންޖެހޭ ތަހުނިޔާއާއި އޭގެ ޖަވާބު
“باَرَكَ اللهُ لَكَ فِيْ الْمَوْهـُوْبِ لَكَ، وَشَكَرْتَ الْوَاهـِبَ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، وَرُزِقْتَ بِرَّهُ” މާނައީ: “ތިބާއަށް ލިބުނު ދަރިފުޅުގެ ކިބައިގައި މާތް ﷲ ތިބާއަށް ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ!...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޑުފޮށި

ފޮޓޯ ފީތާ

ގުޅުއްވާ