ރެންޑަމް

އިޙްޔާގެ (ދިރުމުގެ) އާޔަތްތައް : ބޮޑަތި އަދި ގޮތް ނޭނގޭ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް.
މިއީ އިޙްޔާގެ އާޔަތްތަކެވެ. މިއާޔަތްތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް (ކޯމާއަށްދިއުން – ސިކުނޑިން ބައެއް މަރުވުން/ސިކުނޑިން ބައެއް ގާވުން – ކެންސަރު ފަދަ ބަލިތަކަށް) ވަރަށް ބޮޑު ތާސީރުތަކެއް އެކުލެވޭ އާޔަތްތަކެކެވެ. މަރަން ހަދާފައިވާ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަރުވާ

އާޔާތުއް ޠައިރު | އުދުހޭ ޖިންނީން ބަލިކުރުމަށް
އުނދަގޫ ކުރާ އުދުހޭ ޖިންނީންނަށް މިއާޔަތްތަކުން ގެއްލުންވެ އެފަދަ ޖިންނީން ހާޒިރުވެ އަސަރުތައް ފެނެއެވެ. ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް މިފަދަ ޖިންނީން އުނދަގޫކުރާނަމަ ރުޤްޔާ ކުރާއިރު އެހެން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަތުވާ / ސުވާލާއި ޖަވާބު

ޖިންނިއަކާއި އިންސާނަކާއި އެކުވެގެން ދަރިޔަކު ލިބިދާނެތަ؟
ސުވާލު: މި ޒަމާނުގައި ޖިންނިޔާކާ އިންސިޔަކާ ދެމީހުންނަށް ދަރިޔަކު ލިބިދާނެތޯ؟ ލިބޭނެ ނަމަ އެކުއްޖާ ވާނީ އިންސި އަކަށްތޯ ނުވަތަ ޖިންނި އަކަށްތޯ؟ ތަފްސީލް އެއް ދެއްވިއްޔާ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދުޢާ ތަކާއި ޛިކުރު

ދުޢާކުރުމުގެ އަދަބުތައް
އެމީހަކު ބޭނުން ކޮންމެ ކަމަކަށް އެދި ދުޢާ ކުރުމަކީ އަޅަމެންގެދީނުގައި އަންގާވަފައިވާ ކަމެކެވެ. ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވަނީ މިފަދައިންނެވެ. (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޑުފޮށި

ފޮޓޯ ފީތާ

ގުޅުއްވާ