ރެންޑަމް

މުސީބާތުން ރައްކާތެރި ވުމުގެ ގޮތުން އަޅާ ބޮޅު، ތަވީދުފަދަ ތަކެތި
ރަނގަޅު ނަސީބާއި ބަދުނަސީބަކީ މާތްﷲގެ އިރާދަފުޅުންވާ ކަންތައްތަކެވެ. ނަމަވެސް ރަނގަޅު ނަސީބެއް ނުވަތަ ބަދުނަސީބެއް ކުރިމަތިވެގެން އަންނަކަން ކުރީބައިގައި އެނގޭނެގޮތެއް އޮންނާނެބާއޭ އިންސާނުން ހުރިހާޒަމާނެއްގައިވެސް ސުވާލުކުރެއެވެ. އެހެނީ ސުންޕާކަމެއް ކުރިމަތިވާނެކަން ކުރީބައިގައި އެނގިއްޖެނަމަ ފަހަރެއްގައި […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަރުވާ

ސިޙުރު ބާޠިލުކުރާނެ ގޮތާއި ސިޙުރުގެ ޙަޤީޤަތް !
ސިޙްރަކީ ކޮބާ؟ ބަހުގެ ގޮތުން ބަލާނަމަ ޢަރަބިބަހުގައި ‘ސިޙްރު’ މިލަފުޒަކީ ސަބަބު ފޮރުވިފައިވާ، އަދި ވަންހަނާވެގެންވާ ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާ ޢިބާރާތެކެވެ. އަދި ސިޙްރުގެ އަޞްލަކީ އެއްޗެއްގެ ޙަޤީޤަތުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަތުވާ / ސުވާލާއި ޖަވާބު

އެސްފީނާ ޖެހިދާނެތީ މާޝާ ﷲ ކިޔުމުގެ ޙުކުމް
މިހާރަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ސުވާލެކެވެ. އެސްފިންނާ އިން ސަލާމަތް ވުމަށް ޓަކައި “މާޝާﷲ” ކިޔުމަކީ ޘާބިތު ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫންނަމަ ކިޔަން ޖެހެނީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދުޢާ ތަކާއި ޛިކުރު

މާތްކަމާއި ފައިދާއިން ފުރިގެންވާ ކަލިމަތަކެއް.
رَسُولُ الله صَلّي الله عَلَيْهِ  وَسَلّمَ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. “سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ” “މާތް ﷲ އެކަލާނގެއަށް ޙަމްދުލިބިވޮޑިގެންވުމާއެކު ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެ.” މިފަދައިން ދުވާލަކު ސަތޭކަފަހަރު ކިޔައިފިމީހާ ދަންނައެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޑުފޮށި

ފޮޓޯ ފީތާ

ގުޅުއްވާ