ރެންޑަމް

ހެދުން ލަމުން ކިޔާ ދުޢާ
ކޮންމެ ކަމެއްކުރުމުގައިވެސް އަހަރުމެން މުސްލިމުން އެއްކައުވަންތަ ﷲ މަތިން ހަނދާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެކަލާންގެ ނަންފުޅު ” بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ” އިން ފެށުމީ ހެޔޮގޮތެވެ. މީގެ އިތުރުން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ދުޢާތަށް […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަރުވާ

ގެއަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސިހުރު ބާތިލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ (5 ވަނަ ބައި)
މިހާ ހިސާބުން ގެއަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސިހުރު ބާޠިލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާތަކާއި، ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކޮށްލާނަމެވެ. ގެއަށް ހަދާފައި ހުންނަ ސިހުރު ބާޠިލުކުރުމަށް ކުރެވިދާން ރުޤްޔާ ތަކާއި...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަތުވާ / ސުވާލާއި ޖަވާބު

ރުޤްޔާ ކިޔަވާފައި ހުންނަ ފެން، ޙައިޟު، ނިފާސް އަދި ޖުނުބުވެރިޔާ ބޭނުން ކުރުން!
ސުވާލު: ޙައިޟުވެރިޔާ އާއި، ޖުނުބުވެރިޔާ އަދި ނިފާސްވެރިޔާ ހިނައި ނުގަނެ ރުޤްޔާ ކިޔަވާފައިވާ ފެން (ހުއްދަ ފަންޑިތަ ހެދިފައިވާ ފެން) ބުއިމާއި އެފެން ގައިގަ އުނގުޅުމާއި އެފެނުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދުޢާ ތަކާއި ޛިކުރު

މިސްކިތަށް ވަންނަމުން ކިޔާ ދުޢާ.
“أَعُوذُ بِااللهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهـِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمٍ” (1) {بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلاَةُ}(2) {وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ} (3) “الَّهـُمَّ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޑުފޮށި

ފޮޓޯ ފީތާ

ގުޅުއްވާ