ruqya thwqeefee book add

ރުޤްޔާ ޝަރުޢިއްޔާއާއި އޭގެ ވަޞީލަތްތަކަކީ ތައުޤީފީ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އިޖްތިހާދީ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ (ފޮތް)

ލިޔުނީ:   1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
ރުޤްޔާގެ ފަންނަކީ އަޅުގަޑުމެން ދިވެހިންގެ ތެރެއަށް ވަރަށް ފަހުން [...]

ތަފްސީލް
sick person

ދިރިހުރުމާމެދު މާޔޫސްވެފައިވާ ބަލިމީހާ ކުރަންވީދުޢާ

ލިޔުނީ:   1 މަސް 15 ދުވަސް ކުރިން.

“أللّهُـمَّ اغْفِـرْ لِي وَارْحَمْـنِي وَأَلْحِقْـنِي بِالرَّفِـيقِ الأّعْلـَى”
މާނައީ: “އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާއަށް ރަޙްމަތްލައްވާނދޭވެ! އަދި އެންމެ މަތިވެރި ރަޙްމަތްތެރިޔާއާ (އެބަހީ [...]

ތަފްސީލް
EPSON DSC picture

ނަޢަމްސޫފި ޛަބަޙަކުރާއިރު ކިޔަންޖެހޭ ކަލިމަ

ލިޔުނީ:   2 މަސް 10 ދުވަސް ކުރިން.

“بِسْمِ اللهِ واللهُ أَكْبَرُ” [اللَّهُمَّ مِنْكَ ولَكَ] “اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي”
މާނައީ: ﷲގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން (މިހައިވާނު ޛަބަޙަކުރަމެވެ.) އަދި އެންމެ ބޮޑީ ﷲއެވެ. [އޭ [...]

ތަފްސީލް
Crying-Baby

ކުޑަކުދިން އާދަޔާޚިލާފަށް ރުއިންފަދަ ކަންކަން ދިމާވާނަމަ..

ލިޔުނީ:   2 މަސް 22 ދުވަސް ކުރިން.

ޙަމްދު ހުރީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ އަށެވެ. މުޙައްމަދުގެފާނަށާއި އެކަލޭގެ ފާނުގެ އާލު އަޞްޙާބުންނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލައްވާށިއެވެ.
އަޅުގަނޑަށް އެކި ބޭފުޅުންގެ ކިބައިން ވަރަށް ގިނައިން އަންނަ [...]

ތަފްސީލް
article-new-thumbnail-ehow-images-a07-25-mk-california_s-fmla-800x800

ދަރިޔަކުލިބޭމީހާއަށް ކިޔަންޖެހޭ ތަހުނިޔާއާއި އޭގެ ޖަވާބު

ލިޔުނީ:   3 މަސް 26 ދުވަސް ކުރިން.

 
“باَرَكَ اللهُ لَكَ فِيْ الْمَوْهـُوْبِ لَكَ، وَشَكَرْتَ الْوَاهـِبَ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، وَرُزِقْتَ بِرَّهُ”
މާނައީ: “ތިބާއަށް ލިބުނު ދަރިފުޅުގެ ކިބައިގައި މާތް ﷲ ތިބާއަށް ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ! އަދި [...]

ތަފްސީލް
going-for-the-friday-prayer

މިސްކިތަށް ދާއިރު ކިޔާދުޢާ

ލިޔުނީ:   5 މަސް 0 ދުވަސް ކުރިން.

 
اَللَّهـُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا، وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا، وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وَمِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا، وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا، [...]

ތަފްސީލް
eye

އެމީހެއްގެ އެސްފީނާ އެހެން މީހަކަށް ޖެހިދާނެކަމަށް ބިރުގަންނަމީހާ ކަންތައްކުރަންޖެހޭ ގޮތް.

ލިޔުނީ:   5 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން.

رَسُولُ الله صَلّي الله عَلَيْهِ  وَسَلّمَ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
“ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކަށް އޭނާގެ އަޚާގެ ކިބައިން ނުވަތަ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުން ނުވަތަ އަމިއްލަ މުދަލުން އުފާކުރަނިވި [...]

ތަފްސީލް
HIjama sessions poster

ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަ ޙިޖާމަ ސެޝަން ތަކެއް ބާއްވަނީ

ލިޔުނީ:   6 މަސް 2 ދުވަސް ކުރިން.

ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޖޫން 3ން 5ށް ޙިޖާމާ ޖަހައިދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ބާއްވާގޮތަށް ސްޕިރިޗުއަލް ހީލަރޒް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހަަމަޖަައްސައިފިއެވެ. މިސެޝަންތަކުގައި ކަޕް ޖަހައިދެއްވާނީ، ސަޢޫދީ [...]

ތަފްސީލް

ފޮތް

ruqya thwqeefee book add

ރުޤްޔާ ޝަރުޢިއްޔާއާއި އޭގެ ވަޞީލަތްތަކަކީ ތައުޤީފީ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އިޖްތިހާދީ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ (ފޮތް)

ލިޔުނީ:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
ރުޤްޔާގެ ފަންނަކީ އަޅުގަޑުމެން ދިވެހިންގެ ތެރެއަށް ވަރަށް ފަހުން [...]

ތަފްސީލް

ފަރުވާ / އާޔަތްތައް

Crying-Baby

ކުޑަކުދިން އާދަޔާޚިލާފަށް ރުއިންފަދަ ކަންކަން ދިމާވާނަމަ..

ލިޔުނީ:

ޙަމްދު ހުރީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ އަށެވެ. މުޙައްމަދުގެފާނަށާއި އެކަލޭގެ ފާނުގެ އާލު އަޞްޙާބުންނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލައްވާށިއެވެ.
އަޅުގަނޑަށް އެކި ބޭފުޅުންގެ ކިބައިން ވަރަށް ގިނައިން އަންނަ [...]

ތަފްސީލް

ސުވާލާއި ޖަވާބު

thaveedh

ތަވީދުލިޔާ މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ޙުކުމް

ލިޔުނީ:

ބައެއްމީހުން ސިޙްރާއި އެސްފީނާގެ ފަރުވާއެއްގެ ކަމުގައި ދެކިއުޅޭ ‘ތަވީދު‘ ލިޔާ އިމާމެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟ ހުއްދަކަމެއް ނޫންނަމަ އަހަރެމެން ކަންތައްކުރަންޖެހޭނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ދަންނާށެވެ. އަހަރެމެން ދިރިއުޅެނީ [...]

ތަފްސީލް

އިމްތިޙާން ކުރުން

Esfeenaa loa

އެސްފީނާ ޖެހިފައި ހުރިތޯ އަމިއްލައަށް ބެލުމަށް

ލިޔުނީ:

އެސްފީނާއަކީ ކޮބާ؟
އެސްފީނާއަކީ އަނެކާއާ ދިމާއަށް ބަލާ ބެލުމެއްގެ ސަބަބުން އެ ބެލެވުނު ފަރާތަށް އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބުމެވެ. އެސްފީނާގެ ތަޢުރީފުގައި އިބްނުލް ޤައްޔިމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ” [...]

ތަފްސީލް