eyup_mosque

މިސްކިތުން ނުކުންނަމުން ކިޔާދުޢާ

ލިޔުނީ:   1 ގަޑި 23 މިނެޓް ކުރިން.

“بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اَللََّهُمََّ إِنِّي أَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، الََّلهُمََّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشََّيْطَانِ الرََّجِيْمِ“
މާނައީ: “ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުގެ [...]

ތަފްސީލް
eba422b5fa972d24c28cf2a238c11194_giant

މިސްކިތަށް ވަންނަމުން ކިޔާ ދުޢާ.

ލިޔުނީ:   7 ދުވަސް ކުރި.

 
“أَعُوذُ بِااللهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهـِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمٍ” (1) {بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلاَةُ}(2) {وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ} (3) “الَّهـُمَّ [...]

ތަފްސީލް
fanditha hedhumaai thaveedhu elhun thumb

ފަންޑިތަ ހެދުމާއި ތަވީދު އެޅުން (ވީޑިއޯ)

ލިޔުނީ:   7 ދުވަސް ކުރި.

 
 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ އައިސްފައިވާ ފަންޑިތަ ހެދުމުގެ ޢަޤީދާގެ ތެރޭގައި ގިނައިން ހުރީ ޝިރުކާއި ޚުރާފާތުގެ ޤަބޫލުކުރުންތަކާއި ކަންކަމެވެ. އަދި މިފަދަ ބައެއް ކަންކަން އަދިވެސް މިމުޖުތަމަޢުގައި ހުރުމަކީ [...]

ތަފްސީލް
Ey lobuvethi raaqeen neve, ruqya kurumugai jinneenge ehe nuhoadhaasheve

ރުޤްޔާ ކުރުމުގައި ޖިންނި ބޭނުންކުރުން (އޯޑިއޯ)

ލިޔުނީ:   16 ދުވަސް ކުރި.

މިއީ ޝަރުޢީ ރުޤްޔާ 21 ވަނަ ޕްރޮގްރާމްގައި ގެނެސްދީފައިވާ ރިޕޯރޓެވެ. ރުޤްޔާ ކުރުމުގައި މުސްލިމް ޖިންނީންގެ އެހީ ހޯދުމާއި އެނޫންވެސް ކަންކަމުގައި ޖިންނީންގެ ބޭނުންކުރުމާއި އެހީ ހޯދުމަކީ [...]

ތަފްސީލް
Dua

“އިބަރަސްކަލާނގެ އެދިވޮޑިގެންފިނަމަ މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ!” މިފަދައިން ބުނުމުގެ ޙުކުމް.

ލިޔުނީ:   17 ދުވަސް ކުރި.

މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި أبو هريرة ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން رَسُولُ الله صَلّي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
. “لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: اللَّهـُمَّ [...]

ތަފްސީލް
raining

ވާރޭވެއްސެވުމަށް އެދިކުރެވޭ ބައެއް ދުޢާ

ލިޔުނީ:   22 ދުވަސް ކުރި.

” اَللَّهـُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئاً مَرِيْعًا، نَافِعًا غَيْرَ ضاَرٍّ، عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ “
މާނައީ،”އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އަޅާމެންނަށް އެހީވެދޭ، އަޅަމެން [...]

ތަފްސީލް
10

އޭ ލޮބުވެތި ރާޤީންނެވެ. ރުޤްޔާ ކުރުމުގައި ޖިންނީންގެ ވާގި ނުހޯދާށެވެ.

ލިޔުނީ:   28 ދުވަސް ކުރި.

 
   އޭ ލޮބުވެތި ރާޤީންނެވެ. ތިޔައެންމެހާ އަޚުން ރުޤްޔާ ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ކުރައްވާމިންނެތް މަސައްކަތްތަކަށް މީސްތަކުން ދަނީ ޝުކުރު އަދާކުރަމުންނެވެ. އަދި ޝަރުޢީ ރުޤްޔާކުރާ ރާޤީންނަކީ ﷲގެ [...]

ތަފްސީލް
1045081782_1362125545

ދޫނި އުދުއްސައިގެން ބަދުފާލުބެލުމަށް ނުރުހި ކުރާ ދުޢާ.

ލިޔުނީ:   1 މަސް 5 ދުވަސް ކުރިން.

“اَللَّهـُمَّ لاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ، وَلاَخَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ”
މާނައީ:  ”އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އިބަﷲ ލެއްވި ސުންޕާކަމެއްމެނުވީ އެއްވެސް ސުންޕާކަމެއް [...]

ތަފްސީލް

ޛިކުރު ތަކާއި ދުޢާ

eyup_mosque

މިސްކިތުން ނުކުންނަމުން ކިޔާދުޢާ

ލިޔުނީ:

“بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اَللََّهُمََّ إِنِّي أَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، الََّلهُمََّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشََّيْطَانِ الرََّجِيْمِ“
މާނައީ: “ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުގެ [...]

ތަފްސީލް

ރުޤްޔާ

depressed

ޑިޕްރެޝަން (ޑިޕްރެޝަންގެ ޙައްލު)

ލިޔުނީ:

ޑިޕްރެޝަންއަކީ ނުވަތަ މާޔޫސް ބައްޔަކީ ކަންކަން ކުރުމުގެ މޫޑު ނެތުމާ، ތިމާގެ ވިސްނުމާ ފިކުރާ އިޙްސާސްތަކާ އަދި ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އަސަރުކުރާ ކަންކަމުން ދުރުވާކަމެކެވެ. މިބަލީގައި ދެރަވުމާ، [...]

ތަފްސީލް

ސުވާލާއި ޖަވާބު

thaveedh

ތަވީދުލިޔާ މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ޙުކުމް

ލިޔުނީ:

ބައެއްމީހުން ސިޙްރާއި އެސްފީނާގެ ފަރުވާއެއްގެ ކަމުގައި ދެކިއުޅޭ ‘ތަވީދު‘ ލިޔާ އިމާމެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟ ހުއްދަކަމެއް ނޫންނަމަ އަހަރެމެން ކަންތައްކުރަންޖެހޭނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ދަންނާށެވެ. އަހަރެމެން ދިރިއުޅެނީ [...]

ތަފްސީލް

އިމްތިޙާން ކުރުން

Esfeenaa loa

އެސްފީނާ ޖެހިފައި ހުރިތޯ އަމިއްލައަށް ބެލުމަށް

ލިޔުނީ:

އެސްފީނާއަކީ ކޮބާ؟
އެސްފީނާއަކީ އަނެކާއާ ދިމާއަށް ބަލާ ބެލުމެއްގެ ސަބަބުން އެ ބެލެވުނު ފަރާތަށް އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބުމެވެ. އެސްފީނާގެ ތަޢުރީފުގައި އިބްނުލް ޤައްޔިމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ” [...]

ތަފްސީލް