article-new-thumbnail-ehow-images-a07-25-mk-california_s-fmla-800x800

ދަރިޔަކުލިބޭމީހާއަށް ކިޔަންޖެހޭ ތަހުނިޔާއާއި އޭގެ ޖަވާބު

ލިޔުނީ:   1 މަސް 0 ދުވަސް ކުރިން.

 
“باَرَكَ اللهُ لَكَ فِيْ الْمَوْهـُوْبِ لَكَ، وَشَكَرْتَ الْوَاهـِبَ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، وَرُزِقْتَ بِرَّهُ”
މާނައީ: “ތިބާއަށް ލިބުނު ދަރިފުޅުގެ ކިބައިގައި މާތް ﷲ ތިބާއަށް ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ! އަދި [...]

ތަފްސީލް
going-for-the-friday-prayer

މިސްކިތަށް ދާއިރު ކިޔާދުޢާ

ލިޔުނީ:   2 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން.

 
اَللَّهـُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا، وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا، وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وَمِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا، وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا، [...]

ތަފްސީލް
eye

އެމީހެއްގެ އެސްފީނާ އެހެން މީހަކަށް ޖެހިދާނެކަމަށް ބިރުގަންނަމީހާ ކަންތައްކުރަންޖެހޭ ގޮތް.

ލިޔުނީ:   2 މަސް 8 ދުވަސް ކުރިން.

رَسُولُ الله صَلّي الله عَلَيْهِ  وَسَلّمَ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
“ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކަށް އޭނާގެ އަޚާގެ ކިބައިން ނުވަތަ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުން ނުވަތަ އަމިއްލަ މުދަލުން އުފާކުރަނިވި [...]

ތަފްސީލް
HIjama sessions poster

ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަ ޙިޖާމަ ސެޝަން ތަކެއް ބާއްވަނީ

ލިޔުނީ:   3 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން.

ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޖޫން 3ން 5ށް ޙިޖާމާ ޖަހައިދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ބާއްވާގޮތަށް ސްޕިރިޗުއަލް ހީލަރޒް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހަަމަޖަައްސައިފިއެވެ. މިސެޝަންތަކުގައި ކަޕް ޖަހައިދެއްވާނީ، ސަޢޫދީ [...]

ތަފްސީލް
cupping workshop fb banner final

ޙިޖާމާ ދަސްކޮށްދޭ ވޯރކްޝޮޕެއް ބާއްވަނީ

ލިޔުނީ:   3 މަސް 6 ދުވަސް ކުރިން.

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޙިޖާމާ ސްޕެޝަލިސްޓެއް ކަމަށްވާ، ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޢަބްދުލް ޙައްޔުގެ، ޙިޖާމާ ޖަހަން ދަސްކޮށްދޭ ވޯރކްޝޮޕެއް، ޖޫން 6 އަދި 7 ގައި ސްޕިރިޗުއަލް [...]

ތަފްސީލް
Fire_Demon

ނުލަފާ ޝައިޠާނުންގެ މަަކަރު ރައްދުކުރުމަށްޓަކައި ކިޔާ ދުޢާ

ލިޔުނީ:   3 މަސް 19 ދުވަސް ކުރިން.

 “أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التََّامََّاتِ الََّتِي لاَ يُجَاوِزُهُنََّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ , مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأَ وَذَرَأَ , وَمِنْ شَرِّ [...]

ތަފްސީލް
eyup_mosque

މިސްކިތުން ނުކުންނަމުން ކިޔާދުޢާ

ލިޔުނީ:   4 މަސް 14 ދުވަސް ކުރިން.

“بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اَللََّهُمََّ إِنِّي أَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، الََّلهُمََّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشََّيْطَانِ الرََّجِيْمِ“
މާނައީ: “ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުގެ [...]

ތަފްސީލް
eba422b5fa972d24c28cf2a238c11194_giant

މިސްކިތަށް ވަންނަމުން ކިޔާ ދުޢާ.

ލިޔުނީ:   4 މަސް 21 ދުވަސް ކުރިން.

 
“أَعُوذُ بِااللهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهـِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمٍ” (1) {بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلاَةُ}(2) {وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ} (3) “الَّهـُمَّ [...]

ތަފްސީލް

ޛިކުރު ތަކާއި ދުޢާ

article-new-thumbnail-ehow-images-a07-25-mk-california_s-fmla-800x800

ދަރިޔަކުލިބޭމީހާއަށް ކިޔަންޖެހޭ ތަހުނިޔާއާއި އޭގެ ޖަވާބު

ލިޔުނީ:

 
“باَرَكَ اللهُ لَكَ فِيْ الْمَوْهـُوْبِ لَكَ، وَشَكَرْتَ الْوَاهـِبَ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، وَرُزِقْتَ بِرَّهُ”
މާނައީ: “ތިބާއަށް ލިބުނު ދަރިފުޅުގެ ކިބައިގައި މާތް ﷲ ތިބާއަށް ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ! އަދި [...]

ތަފްސީލް

ރުޤްޔާ

depressed

ޑިޕްރެޝަން (ޑިޕްރެޝަންގެ ޙައްލު)

ލިޔުނީ:

ޑިޕްރެޝަންއަކީ ނުވަތަ މާޔޫސް ބައްޔަކީ ކަންކަން ކުރުމުގެ މޫޑު ނެތުމާ، ތިމާގެ ވިސްނުމާ ފިކުރާ އިޙްސާސްތަކާ އަދި ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އަސަރުކުރާ ކަންކަމުން ދުރުވާކަމެކެވެ. މިބަލީގައި ދެރަވުމާ، [...]

ތަފްސީލް

ސުވާލާއި ޖަވާބު

thaveedh

ތަވީދުލިޔާ މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ޙުކުމް

ލިޔުނީ:

ބައެއްމީހުން ސިޙްރާއި އެސްފީނާގެ ފަރުވާއެއްގެ ކަމުގައި ދެކިއުޅޭ ‘ތަވީދު‘ ލިޔާ އިމާމެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟ ހުއްދަކަމެއް ނޫންނަމަ އަހަރެމެން ކަންތައްކުރަންޖެހޭނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ދަންނާށެވެ. އަހަރެމެން ދިރިއުޅެނީ [...]

ތަފްސީލް

އިމްތިޙާން ކުރުން

Esfeenaa loa

އެސްފީނާ ޖެހިފައި ހުރިތޯ އަމިއްލައަށް ބެލުމަށް

ލިޔުނީ:

އެސްފީނާއަކީ ކޮބާ؟
އެސްފީނާއަކީ އަނެކާއާ ދިމާއަށް ބަލާ ބެލުމެއްގެ ސަބަބުން އެ ބެލެވުނު ފަރާތަށް އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބުމެވެ. އެސްފީނާގެ ތަޢުރީފުގައި އިބްނުލް ޤައްޔިމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ” [...]

ތަފްސީލް