ރެންޑަމް

ޞިޙުރާއި ޖިންނިއާއި، ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ޕްރޮގްރާމް “ރޫޙަނީ ފަރުވާ”
މިޕްރޮގްރާމަކީ ސްޕިރިޗުއަލް ހީލާރޒް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ކެޕިޓަލް ރޭޑިއޯ ގުޅިގެން ރަމަޟާން މަހު ގެނެސްދޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ރޫޙާނީ ފަރުވާ ފެށިފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުއެވެ. އަދި މިއަހަރު މިޕްރޮގްރާމްގެ މުޅިން އާ […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަރުވާ

އިޙްޔާގެ (ދިރުމުގެ) އާޔަތްތައް : ބޮޑަތި އަދި ގޮތް ނޭނގޭ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް.
މިއީ އިޙްޔާގެ އާޔަތްތަކެވެ. މިއާޔަތްތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް (ކޯމާއަށްދިއުން – ސިކުނޑިން ބައެއް މަރުވުން/ސިކުނޑިން ބައެއް ގާވުން – ކެންސަރު ފަދަ ބަލިތަކަށް) ވަރަށް ބޮޑު...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަތުވާ / ސުވާލާއި ޖަވާބު

ޙިޖާމާއަށް ފަހު ނުވަތަ ޙިޖާމާގެ ކުރިން ވުޟޫކުރުމާއި ހިނައިގަތުމުގެ ޙުކުމް
ޙިޖާމާ ޖެހުމުގެ ކުރިން ވުޟޫ ކުރުން: ޙިޖާމާ ޖެހުމުގެ ކުރިން ވުޟޫ ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަކަށްވެސް ނަބަވީ އިރްޝާދެއް އައިސްފައި ނުވެއެވެ. ވީމާ، ކޮންމެހެން ޙިޖާމާ ޖަހާތީވެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދުޢާ ތަކާއި ޛިކުރު

ނަޢަމްސޫފި ޛަބަޙަކުރާއިރު ކިޔަންޖެހޭ ކަލިމަ
“بِسْمِ اللهِ واللهُ أَكْبَرُ” [اللَّهُمَّ مِنْكَ ولَكَ] “اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي” މާނައީ: ﷲގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން (މިހައިވާނު ޛަބަޙަކުރަމެވެ.) އަދި އެންމެ ބޮޑީ ﷲއެވެ....
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޑުފޮށި

ފޮޓޯ ފީތާ

ގުޅުއްވާ