maithiri.com
Basmala 1

އަލްބަސްމަލާ (ބިސްމީގެ ތަފްސީރާއި ޙުކުމްތައް) 1

ލިޔުނީ:   2 މަސް 19 ދުވަސް ކުރިން.

އަރަބި ބަހުގައި “ބަސްމަލާ” ގެ މާނައަކީ بسم الله الرحمن الرحيم ކިއުމެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް حسبنا الله ونعم الوكيل ކިޔުމަށް “ޙަސްބަލާ” މިލަފުޒު ބޭނުން […]

ތަފްސީލް
Esfeenaa jehidhaanethee Maa Shaa Allaah kiyumuge Hukum

އެސްފީނާ ޖެހިދާނެތީ މާޝާ ﷲ ކިޔުމުގެ ޙުކުމް

ލިޔުނީ:   2 މަސް 22 ދުވަސް ކުރިން.

މިހާރަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ސުވާލެކެވެ. އެސްފިންނާ އިން ސަލާމަތް ވުމަށް ޓަކައި “މާޝާﷲ” ކިޔުމަކީ ޘާބިތު ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫންނަމަ ކިޔަން ޖެހެނީ […]

ތަފްސީލް
Hulhevi handhu fenumun kiyaa dhua

ހުޅެވި ހަނދު ފެންނަ ހިނދު ކުރާ ދުޢާ

ލިޔުނީ:   3 މަސް 4 ދުވަސް ކުރިން.

“اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ , وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلامِ , وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى , رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ”
މާނައީ: “އެންމެ ބޮޑީ ﷲއެވެ. […]

ތަފްސީލް
Udumathi saaf kohdhevvun edhi

އުޑުމަތި ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ކުރާ ދުޢާ

ލިޔުނީ:   3 މަސް 10 ދުވަސް ކުރިން.

“اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ”
މާނައީ: “އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންގެ ވަށައިގެންވާ ތަންތަނަށް ވެއްސަވާނދޭވެ! […]

ތަފްސީލް
Hailu nuvatha nifaas kamuge dhuvas varu hijama jehumuge hukum

ޙައިޟު ނުވަތަ ނިފާސް ކަމުގެ ދުވަސްވަރުގައި ޙިޖާމާ ޖެހިދާނެތޯ؟

ލިޔުނީ:   3 މަސް 10 ދުވަސް ކުރިން.

ޙައިޟު ނިފާސް ކަމުގެ ދުވަސްވަރުގައި ޙިޖާމާ ޖެހުން މަނާ ކުރާނެ ޝަރްޢީ ދަލީލެއް ނެތެވެ. ބައެއް ބޭފުޅުން ޙައިޟު ނިފާސް ދުވަސް ވަރުގައި ޙިޖާމާ ނުޖެހުމަށް ދައްކަވާ […]

ތަފްސީލް
Aoozuge hukum

އަލްއިސްތިޢާޛާ (އަޢޫޛު) ކިޔުމުގެ ޙުކުމްތައް

ލިޔުނީ:   3 މަސް 24 ދުވަސް ކުރިން.

ޢަރަބި ބަހުގައި އިސްތިޢާޛާގެ މާނައަކީ ގޯސް ކަމަކުން ދުރުހެލިވެ ގަތުމެވެ.
އިޞްޠިލާޙީ މާނައަކީ: ގެއްލުން ދެނިވި ކޮންމެ އެއްޗަކުންނާއި ކަމަކުން, ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުން އެދި, ﷲގެ ޙަޟްރަތައް ދުޢާކޮށް ދެންނެވުމެވެ.
ގުރްއާން […]

ތަފްސީލް
vote aai sihuru

ވޯޓާއި ސިޙުރު

ލިޔުނީ:   4 މަސް 13 ދުވަސް ކުރިން.

ނޯޓް: މިއީ އަޅުގަނޑު، ދިއިސްލާމް މަޖައްލާ ޖޫން 2013، ޢަދަދު 25 ގެ ކަވަރ ސްޓޯރީގެ ގޮތުގައި ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. މިއީ އެދުވަސްވަރު އޮތް އިންތިޚާބުގެ ކަންތަކާއި […]

ތަފްސީލް
Huvafenuge Hageegaiy

ހުވަފެނުގެ ޙަޤީޤަތް

ލިޔުނީ:   4 މަސް 28 ދުވަސް ކުރިން.

މުރާޖަޢާކުރެއްވީ: ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފް
ހުވަފެނަކީ ތިމާ އޭގެ ސަބަބުން، ބިރުވެރިކަމެއްގެ ގެރެއަށް ނުވަތަ ފޮނި އުއްމީދުތަކަކާއި ޚިޔާލުތަކެއްގެ ތެރެއަށް ހޭލައްވާލަދޭ ކަމެކެވެ. ފެންނަ ހުވަފެނެއްގެ ސަބަބުން ތިމާގެ […]

ތަފްސީލް

ލިޔުން

Basmala 1

އަލްބަސްމަލާ (ބިސްމީގެ ތަފްސީރާއި ޙުކުމްތައް) 1

ލިޔުނީ:

އަރަބި ބަހުގައި “ބަސްމަލާ” ގެ މާނައަކީ بسم الله الرحمن الرحيم ކިއުމެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް حسبنا الله ونعم الوكيل ކިޔުމަށް “ޙަސްބަލާ” މިލަފުޒު ބޭނުން […]

ތަފްސީލް

ފަރުވާ / އާޔަތްތައް

Aayaathuh Thair

އާޔާތުއް ޠައިރު | އުދުހޭ ޖިންނީން ބަލިކުރުމަށް

ލިޔުނީ:

އުނދަގޫ ކުރާ އުދުހޭ ޖިންނީންނަށް މިއާޔަތްތަކުން ގެއްލުންވެ އެފަދަ ޖިންނީން ހާޒިރުވެ އަސަރުތައް ފެނެއެވެ. ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް މިފަދަ ޖިންނީން އުނދަގޫކުރާނަމަ ރުޤްޔާ ކުރާއިރު އެހެން […]

ތަފްސީލް

އެސްފީނާ

Esfeenaa jehidhaanethee Maa Shaa Allaah kiyumuge Hukum

އެސްފީނާ ޖެހިދާނެތީ މާޝާ ﷲ ކިޔުމުގެ ޙުކުމް

ލިޔުނީ:

މިހާރަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ސުވާލެކެވެ. އެސްފިންނާ އިން ސަލާމަތް ވުމަށް ޓަކައި “މާޝާﷲ” ކިޔުމަކީ ޘާބިތު ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫންނަމަ ކިޔަން ޖެހެނީ […]

ތަފްސީލް

އެސްފީނާ

Esfeenaa jehidhaanethee Maa Shaa Allaah kiyumuge Hukum

އެސްފީނާ ޖެހިދާނެތީ މާޝާ ﷲ ކިޔުމުގެ ޙުކުމް

ލިޔުނީ:

މިހާރަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ސުވާލެކެވެ. އެސްފިންނާ އިން ސަލާމަތް ވުމަށް ޓަކައި “މާޝާﷲ” ކިޔުމަކީ ޘާބިތު ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫންނަމަ ކިޔަން ޖެހެނީ […]

ތަފްސީލް

Follow us on Facebook!