Ruqya kuraa lobuvethi akhaa eve samaalu vamaa hingaasheve

ރުޤްޔާކުރާ ލޮބުވެތި އަޚާއެވެ. ސަމާލުވަމާ ހިނގާށެވެ.

ލިޔުނީ:   3 ދުވަސް 1 ގަޑި ކުރިން.

ޢަމަލާއި ބަސް ވަނީ ހިތުން އެކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ އިޢުތިޤާދުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންނެވެ.
މީސްތަކުންނަށް ރުޤްޔާ ކޮށްދިނުމާއި، މީހުން ލައްވާ ރުޤްޔާ ކުރުމާއި، އަދި އަމިއްލަ ނަފްސަށް ރުޤްޔާ […]

ތަފްސީލް
Beyqaraaru ve Kanbodu vumun Kuraa Dhua

ބޭޤަރާރުވެ ކަންބޮޑުވުމުން ކުރާ ދުޢާ

ލިޔުނީ:   9 ދުވަސް ކުރި.

(1) “لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ العَظِيْمُ الحَلِيْمُ، لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيْمِ، لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ […]

ތަފްސީލް
eid namaadh vilingili 2016

މިފަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދުގެ ބޮޑު ޖަމާޢަތް، މައިދާނުގައި (މުޞައްލާގައި) ކުރުން ވިލިމާލެ ބޯޅަދަނޑުގައި!

ލިޔުނީ:   23 ދުވަސް ކުރި.

މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ސުންނަތާއި އެއްގޮތަށް މައިދާނުގައި (މުޞައްލާގައި) ވިލިމާލޭގައި ކުރާގޮތަށް ޕީސް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން އިތިޒާމްކޮށްފިއެވެ. ޕީސް ފައުންޑޭޝަން އިން އެޖަމިއްޔާގެ ފޭސްބުކް […]

ތަފްސީލް
Faahish kanthakugai ulhenikoh hithaavi jinni

ފާޙިޝް ކަންތަކުގައި އުޅެނިކޮށް ހިތާވި ޖިންނި

ލިޔުނީ:   28 ދުވަސް ކުރި.

އަތޮޅު ސްކޫލުން ކިޔެވުން ނިންމުމަށް ފަހު، ހަޔަރ ސްޓަޑީޒް ހެދުމަށް މާލެ އައިސް އެއް އެޕާރޓްމެންޓެއްގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ 3 އަންހެން ކުދީންނެވެ. އެއީ ޝަޒޫއާއި، މަރީ […]

ތަފްސީލް
Basmala 1

އަލްބަސްމަލާ (ބިސްމީގެ ތަފްސީރާއި ޙުކުމްތައް) 1

ލިޔުނީ:   3 މަސް 22 ދުވަސް ކުރިން.

އަރަބި ބަހުގައި “ބަސްމަލާ” ގެ މާނައަކީ بسم الله الرحمن الرحيم ކިއުމެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް حسبنا الله ونعم الوكيل ކިޔުމަށް “ޙަސްބަލާ” މިލަފުޒު ބޭނުން […]

ތަފްސީލް
Esfeenaa jehidhaanethee Maa Shaa Allaah kiyumuge Hukum

އެސްފީނާ ޖެހިދާނެތީ މާޝާ ﷲ ކިޔުމުގެ ޙުކުމް

ލިޔުނީ:   3 މަސް 25 ދުވަސް ކުރިން.

މިހާރަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ސުވާލެކެވެ. އެސްފިންނާ އިން ސަލާމަތް ވުމަށް ޓަކައި “މާޝާﷲ” ކިޔުމަކީ ޘާބިތު ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫންނަމަ ކިޔަން ޖެހެނީ […]

ތަފްސީލް
Hulhevi handhu fenumun kiyaa dhua

ހުޅެވި ހަނދު ފެންނަ ހިނދު ކުރާ ދުޢާ

ލިޔުނީ:   4 މަސް 7 ދުވަސް ކުރިން.

“اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ , وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلامِ , وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى , رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ”
މާނައީ: “އެންމެ ބޮޑީ ﷲއެވެ. […]

ތަފްސީލް
Udumathi saaf kohdhevvun edhi

އުޑުމަތި ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ކުރާ ދުޢާ

ލިޔުނީ:   4 މަސް 13 ދުވަސް ކުރިން.

“اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ”
މާނައީ: “އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންގެ ވަށައިގެންވާ ތަންތަނަށް ވެއްސަވާނދޭވެ! […]

ތަފްސީލް

ލިޔުން

Ruqya kuraa lobuvethi akhaa eve samaalu vamaa hingaasheve

ރުޤްޔާކުރާ ލޮބުވެތި އަޚާއެވެ. ސަމާލުވަމާ ހިނގާށެވެ.

ލިޔުނީ:

ޢަމަލާއި ބަސް ވަނީ ހިތުން އެކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ އިޢުތިޤާދުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންނެވެ.
މީސްތަކުންނަށް ރުޤްޔާ ކޮށްދިނުމާއި، މީހުން ލައްވާ ރުޤްޔާ ކުރުމާއި، އަދި އަމިއްލަ ނަފްސަށް ރުޤްޔާ […]

ތަފްސީލް

ފަރުވާ / އާޔަތްތައް

Aayaathuh Thair

އާޔާތުއް ޠައިރު | އުދުހޭ ޖިންނީން ބަލިކުރުމަށް

ލިޔުނީ:

އުނދަގޫ ކުރާ އުދުހޭ ޖިންނީންނަށް މިއާޔަތްތަކުން ގެއްލުންވެ އެފަދަ ޖިންނީން ހާޒިރުވެ އަސަރުތައް ފެނެއެވެ. ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް މިފަދަ ޖިންނީން އުނދަގޫކުރާނަމަ ރުޤްޔާ ކުރާއިރު އެހެން […]

ތަފްސީލް

އެސްފީނާ

Esfeenaa jehidhaanethee Maa Shaa Allaah kiyumuge Hukum

އެސްފީނާ ޖެހިދާނެތީ މާޝާ ﷲ ކިޔުމުގެ ޙުކުމް

ލިޔުނީ:

މިހާރަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ސުވާލެކެވެ. އެސްފިންނާ އިން ސަލާމަތް ވުމަށް ޓަކައި “މާޝާﷲ” ކިޔުމަކީ ޘާބިތު ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫންނަމަ ކިޔަން ޖެހެނީ […]

ތަފްސީލް

އެސްފީނާ

Esfeenaa jehidhaanethee Maa Shaa Allaah kiyumuge Hukum

އެސްފީނާ ޖެހިދާނެތީ މާޝާ ﷲ ކިޔުމުގެ ޙުކުމް

ލިޔުނީ:

މިހާރަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ސުވާލެކެވެ. އެސްފިންނާ އިން ސަލާމަތް ވުމަށް ޓަކައި “މާޝާﷲ” ކިޔުމަކީ ޘާބިތު ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫންނަމަ ކިޔަން ޖެހެނީ […]

ތަފްސީލް

Follow us on Facebook!