ރެންޑަމް

ހާގޮވާލާ ހިނދުގަޔާއި ޙިމާރު ގޮވާލާ ހިނދު ކިޔާ ދުޢާ
رَسُولُ الله صَلّي الله عَلَيْهِ  وَسَلّمَ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. “ތިޔަބައިމީހުން ހާ ގޮވައިލާ އަޑުއަހާ ހިނދު ފަހެ ﷲގެ ދަރުމަވަންތަކަމަށް އެދޭށެވެ. އެބަހީ މިފަދައިން ކިޔާށެވެ. “اَلَّلهـُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ” ، […]
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަރުވާ

ޖިންނީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ފިރިހެނުންގެ ބަލިތަކާއި އޭގެ ފަރުވާ!
ބަލިތަކާއި ޝިފާގެވެރި ﷲ އަށް ޙަމްދުކުރަމެވެ. އަދި އެކަލާންގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. ޖިންނީގެ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަތުވާ / ސުވާލާއި ޖަވާބު

ރުޤްޔާކުރާއިރު ވަކި ޢަދަދަކަށް ކިޔެވުމުގެ ޙުކުމް !
ސުވާލު: ރުޤްޔާކުރާ ބައެއް ރާޤީން އެކި ބަލިބައްޔަށް އެކި އާޔަތް ކަނޑައާޅާ ވަކި ޢަދަދަކަށް ކިޔަވާ އުޅެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެބައިމީހުން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ފަރުވާލިބެނީ އެއަދަދު ހަމަކޮށް ކިޔެވުމުން...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދުޢާ ތަކާއި ޛިކުރު

رَسُولُ الله صَلّي الله عَلَيْهِ  وَسَلّمَ ގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް ކިޔެވުމުގެ މާތްކަން.
رَسُولُ الله صَلّي الله عَلَيْهِ  وَسَلّمَ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. “ތިމަން ކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް އެއްފަހަރު ޞަލަވާތް ކިޔަވައިފި މީހާ ދަންނައެވެ. މާތް ﷲ އޭނާގެ މައްޗަށް ދިހަ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޑުފޮށި

ފޮޓޯ ފީތާ

ގުޅުއްވާ